Endringslogg

20 desember 2021

Anita Puls
 • Ny visning for klinikkens puls
 • Ny spørringsgenerator som lar deg lage egendefinerte kalkuleringer basert på “ofte brukte” tall som f.eks omsetning, helfo omsetning, antall pasienter, antall bookinger osv

Anita Booking
 • Nytt flagg i arbeidstider for å kunne definere om arbeidstiden skal være tilgjengelig i Anita Booking eller ikke.
 • Mulighet for å sende med kilde for Anita Booking; altså hvilken webside eller kampanje som genererte en booking.

Journal
 • Mulighet for å kopiere en gammel journallinje
 • Mulighet for å angre en kontant innbetaling
 • Mulighet for å gjennomføre en delkreditering
 • Mulighet for å kreditere et eksternt krav hos Payex / Swedbank. Kravet vil stå åpent i Anita.
 • Nytt design på «Å betale»

Helfo
 • Mulighet for å generere nye helfo kravlinjer når man kreditere et krav.
 • Mulighet for å hoppe til pasient etter kreditering av krav er fullført (fungerer kun dersom krav fra en pasient er tilbakeført).

Innstillinger
 • Bugfixes i «Klinikkens KPI».
 • Bugfixes og forbedret brukeropplevelse i «Kampanjekoder».

Bruker profil
 • Forbedret logikk i presentasjonsrapport på brukerens profil.

Integrasjoner
 • Integrasjon til VistaSoft Xray system.
 • Integrasjon til OnePix Cloud.

1 november 2021

AnitaPuls
 • Hastighetsforbedringer i Anita puls
 • Alle pasienter liste med omsetning pr. Time og total omsetning i pas og behandlers levetid
 • Forbedret med logikk med nye pasienters første og neste avtale

Økonomi
 • Summering av alle kolonner Økonomi
 • Lagt inn brutto salg kolonne
 • Lagt inn netto og brutto omsetningstall

Timebok
 • Forbedret ytelse ved grafisk opptegning av store datasett Timebok
 • Forbedret design på «avtale action meny»
 • Lagt til mer informasjon i avtalens tooltip
 • Lagt inn rettighetsbegrensning på hvem som kan opprette arbeidstid på andre behandlere enn seg selv
 • Lagt inn logg på hvem som oppretter arbeidstid
 • Gjort det tydeligere for brukerne å se når man drar en avtale fra og til
 • Lagt inn nye arbeidstidstype (vip tid) som kan kobles til spesifikke avtaletyper
 • Ulike farger avhengig av arbeidstid type
 • Informasjon om avtalen er flyttet i avtalens tooltip
HELFO
 • Nytt og forbedret design
 • Ny status på melding dersom alle nektede krav er rettet
 • Tydeliggjort hva som er godkjent sum og hva som er total krav sum
Journal
 • Fikset feil med helfo relatert til bruk av frikort og innslagspunkt som ikke gir honorartakst ved bruk av frikort
 • Fikset designfeil med «mangler» status
 • Optimalisert rendering hastighet av journallinjer
 • Sende kostandsoverslag til signering via Digipost
 • Lage kostandsoverslag med forbehold / kommentar
 • Forhåndsdefinerte fritekst linjer
AnitaPedia
 • Mulighet for å legge inn video der man måtte ønske
 • Lagt inn side med brukervilkår
Brukere
 • Mulighet for å opprette ny bruker via BankId
 • Forbedret logikk for opprettelse av nye bruker
 • Fikset feil med epost validering av brukere
 • Mulig å reaktivere «slettede brukere»
 • Oversikt over dine tilgjengelig lisenser
Generelt
 • Oppdatert rammeverk
 • Endret autentiseringsmekanisme
 • Fikset double reload av timebok ved innlogging på noen maskiner
30 september 2021
Nye funksjoner
 • MEDIPAY 3.0 Aktiveres 01.10.2021
 • Recall verktøy funksjon for å endre innkallingstidspunkt, intervall og varighet.
 • Prestasjonsrapport for brukere å se deres omsetning og annen nyttig statistikkfor avtaltyper.
 • Impersonate funksjon for admin - Nå kan admin se alle brukeres brukerprofil gjennom å klikke på knappen "imporsonate" under brukerprofilen.
 • Se alle dine recalls under din brukerprofil -> mine recalls -> Alle mine recalls
 • Ny design på henvisningsvindu
 • Helsemeldinger samles under en knapp I journalen (sykemelding og henvisning er inne – Epikrise og E-resept flyttes hit snart).
 • Regningsnummer fremkommer nå ved journallinjene.
 • Regningsnummer og produktnavn er søkbart I helfo vinduet.
 • Utestående rapport under økonomi
 • Krediterte helfo krav beholder sin opprinnelig beskrivelse for hvorfor kravet ble nektet av helfo.
 • Behandlere kan trekke “behandlingenskostnad” fra sin egen innbetalt omsetning og provisjon. (I tilfeller ved reklamasjon osv). Behandler betaling på vegne av andre behandlere kan kun utføres av admin).
Feilrettinger
 • BUGFIX: Endring av avtaler via “plopp menyen” som ligger I vintertid når tiden akkurat nå er I sommertid forskjøv tiden med -1 time.
 • BUGFIX: Recall avtaler som drag droppes fra behandlerens profil fikk ikke med recall notater.
 • BUGFIX: Pasient merging for multi clinic var blokkert.
 • BUGFIX: Helsejournalen inneholder nå alle verdens land I liste over steder man kan utføre behandling.
 • BUGFIX: Du kan nå inspisere tilbakeførte linjer (slik som du kan med betalte linjer – ved å klikke på journallinjen).
11 august 2021
Nye funksjoner
 • Recall manager
 • Varsling ved bruk av rabattgruppe som ikke gjelder for gjeldende prisliste.
 • Mulighet for å søke etter brukere og team i kalender.
Feilrettinger
 • Alders kalkulering fungerer nå også dersom pasienten kun har fødselsdato.
 • Status / diagnoser viser ikke lenger dialog for kommentar dersom du ikke har valgt tann.
 • Oppdatering av avtaler mellom ulike tidssoner skal nå fungere (vintertid / sommertid).
 • Lagt inn sperre på flytting av avtaler bakover i tid.
 • Det er nå mulig å lese kommentarer på bankbetalinger direkte i økonomi gridden i Anita.
 • Fikset feil med bruk av Helfo takster som bare kunne repeteres en gang.
 • Lagt på innholdsfortegnelse i AnitaPedia.
 • Lagt inn støtte for direkte opplastning av bilder og video i AnitaPedia.
 • Lagt inn støtte for HTML "Powermode" i AnitaPedia Edit.
 • Du kan nå ta musen over rakettene til brukeren i "Pasient review" på brukerprofil dersom en eller flere raketter er "oppå hverandre".
29 juli 2021
Nye funksjoner
 • DigiPost - Mulighet for å sende kostnadsoverslag, journal, henvisninger og fritekst meldinger via Digipost.

  Send kostnadsoverslag via Digipost
  Journal > Planlagt > Velg behandlinger i planlagt > Klikk på "Kostnadsoverslag" knapp > Velg Digipost

  Send journalutskrift og røntgenbilder
  Journal > klikk på "printer" ikonknapp > velg informasjon du ønsker å sende > Klikk på "Send via Digipost" knappen.

  Send henvisning
  Journal > klikk på "ambulanse" ikonknapp > fyllt ut henvisning > Send via Digipost

  Send fritekst melding
  Pasientkort > DigiPost knapp
 • Forskudd och fordringsrapport i ekonomi oversikt for administrasjonen.
 • Mulighet for å lage mapper i dokument & kontrakt i brukerprofil.
 • Ny SMS trigger - Gratulerer med dagen. Må setter opp av admin. SMS vil sendes til pasient når pasient fyller år.
  Instillinger > Varslinger > Ny varsling > Trigger: Gratulerer med dagen > Skriv SMS tekst > Lagre.
Feilrettinger
 • Fikset feil med opptegning av arbetstider.
 • Fikset feil vid repeterande bruk av takst 702.