Brukervilkår for Careform, AnitaDental og Anita Booking (Brukere)

Brukervilkår

Anita Systems AS leverer programvaretjenester (software-as-a-service) for journalføring, booking og oppdatering av helseopplysninger, utviklet for brukpå tannhelseklinikker. En oppdatert oversikt over våre produkter og tjenester finner du her.

De følgende vilkårene gjelder for din bruk av Anita Systems sine tjenester.Tjenestene er levert av Anita Systems AS, org.nr. 919 512 113. Henvisninger til «vi» og «oss» i det følgende viser til selskapet Anita Systems AS.

1        Ansvar for innhold og bruk

Vi er ikke ansvarlig for innholdet som deles gjennom våre tjenester. Du er selv ansvarlig for at innholdet som du deler ikke:

-       Er misvisende, villedende eller på andre måter feilaktig;
-       Krenker noen andres personvern eller immaterielle rettigheter;
-      Virker støtende eller krenkende

Innhold som faller inn under noen av de ovennevnte kategoriene vil kunne bli fjernet fra tjenesten etter foregåendevarsel. Din konto kan bli deaktivert midlertidig eller permanent ved brudd pådenne bestemmelsen.

 Du er også ansvarlig for at du ikke benyttertjenestene på en måte som krenker andres personvern.

 Dersom du har grunn til å anta at din konto ermisbrukt av andre, plikter du å informere oss om dette.

2       Personopplysninger

For å kunne levere tjenestene og registrere degsom bruker, trenger vi å registrere enkelte personopplysninger om deg, slik somnavn og kontaktopplysninger. Vi behandler personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring.

3        Brukerlisens

Vi eier alle rettighetene til tjenestene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til konsept, design, varemerker, know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter.

Ved aksept av disse vilkårene er du gitt en bruksrett til våre tjenester, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelig for deg til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrigedeler av tjenesten.

Vi vil foreta regelmessige oppdateringer avtjenestene. Slike oppdateringer inkluderer ikke nødvendigvis alle funksjonenesom var tilgjengelig i tidligere versjoner av våre tjenester.

4         Avslutning av konto

 Du kan når som helst avslutte din brukerkontoved å sende en e-post til: contact@anitasystems.com.

5        Endringer av vilkårene

 Ved vesentlige endringer av disse vilkårene, vil du bli varslet i forkant med en 30 dagers frist til å akseptere denye vilkårene. Dersom du ikke aksepterer de oppdaterte vilkårene innen 30 dager,kan vi stenge din brukerkonto.

6       Tvister

Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norskrett. Oslo tingrett er verneting for tvister som ikke lar seg løse iminnelighet.

 

7       Henvendelser

Anita Systems AS
Org. nr. 919 512113
Parkveien 64
0254 Oslo, Norge