Rosa og lilla grafikk

Skal du starte din egen tannklinikk? Guide og tips!

Publisert av
Nina Belseth

1. Velg riktig organisasjonsform 

Noe av det første du bør tenke over når du skal starte en tannklinikk, er valg av organisasjonsform. For privatpraktiserende tannleger, står valget stort sett mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).  Her er de viktigste forskjellene:

Enkeltpersonforetak (ENK) 

 • Enkleste måte å etablere klinikk på (færre formaliteter).
 • Du er personlig ansvarlig for klinikkens økonomi.
 • Ikke mulig å ansette seg selv, men du kan ansette andre.
 • Du mottar ikke lønn, men kan disponere eventuelt overskudd.
 • Ikke spesielt investorvennlig.
 • Begrensede trygderettigheter.

Aksjeselskap (AS) 

 • Krever minst 30 000 kroner i aksjekapital ved oppstart.
 • Flere formaliteter (styremøter, generalforsamling, innsendelse av årsregnskap etc.).
 • Innebærer ikke noen personlig økonomisk risiko: Et AS regnes som en separat juridisk enhet.
 • Du kan ansettes i selskapet og motta lønn. 
 • Du har full rett til trygdeytelse.

2. Registrering av foretaket  

Når organisasjonsform er valgt, kan foretaket registreres. Har du et ENK, kan du registrere dette kostnadsfritt i enhetsregisteret. Sistnevnte er et register over alle virksomheter. Registrering er ikke et krav for ENK, men nødvendig om du skal ha et organisasjonsnummer. Det kan også være nødvendig å registrere ENK i foretaksregisteret. Dette gjelder blant annet dersom du har mer enn fem ansatte som arbeider over 20 timer ukentlig. Dersom du skal starte tannklinikk i form av et AS, må dette registreres i både foretaks- og enhetsregisteret.  Enten du skal starte et AS eller ENK, vil den enkleste løsningen være å benytte en samordnet registermelding. Dette lar deg registrere virksomheten i alt av nødvendige registre, inkludert enhets- og foretaksregisteret, MVA-registeret, AA-registeret og lignende.

3. Velg navn til tannklinikken 

Dersom du skal starte en tannklinikk i form av et ENK, må innehavers etternavn inngå i klinikknavnet. Heter du for eksempel Ole Solstad, kan klinikken hete «Tannlege Solstad». Skal du starte et AS, står du litt friere til å velge det klinikknavnet du ønsker. Husk likevel på at navnet ikke kan eksistere i Foretaksregisteret allerede. Vurder også å beskytte klinikkens navn ved å skaffe en varemerkebeskyttelse gjennom Patentstyret.

4. Ha orden på regnskapet fra første dag 

En virksomhet kan være bokføringspliktig og/eller regnskapspliktig. Alle AS har bokføringsplikt, noe som betyr at man må føre regnskap i henhold til bokføringsforskriften og -loven. Dette gjelder også alle ENK med inntekt som overstiger 50 000 kroner per år.  Dersom du starter en tannklinikk som et AS, har du også regnskapsplikt. Denne plikten gjelder kun for noen få ENK (de med ansatte som utgjør 20 + årsverk, og de med eiendeler over 20 millioner kroner).

Regnskapsplikt innebærer at årsregnskapet hvert år må sendes inn til Regnskapsregisteret i Altinn. Dette regnskapet som blant annet vise balanse, resultat og noter. Sørg derfor for å ha orden på regnskapet fra første dag, og benytt deg av et oversiktlig regnskapssystem.

5. Skaff et journalsystem 

Når du skal starte en tannklinikk er du også avhengig av å velge riktig journalsystem. Daglig leder og medgründer hos journalleverandøren Anita Systems, Ilham Hussein, forklarer her hvorfor: 

"Et velfungerende journalsystem gjør det enklere for klinikken å ta hånd om pasientene, og sikrer god oppfølgning i etterkant. Nettopp oppfølgning er viktig, siden det fremmer god munnhelse og kan forebygge komplikasjoner og sykdommer".

Ifølge Ilham kan journalsystemet nesten betraktes som administrasjonens høyre hånd. Journalsystemet kan imidlertid også være nyttig for pasientene, som kan få innsyn i journalen eller bestille/flytte tannlegetimer. Med riktig journalsystem kan du effektivisere klinikken siden du kan minimere mengden manuelt arbeid, og bruke mindre tid på journalføring. Systemet kan også integreres med andre løsninger tannklinikken bruker. 

Anita Dental dekker tannklinikkens behov 

Anita Systems har en skreddersydd journalløsning for alle som driver tannklinikk, kalt Anita Dental. Ifølge Ilham vil dette journalsystemet være ideelt for alle som skal starte tannklinikk, siden det effektiviserer arbeidshverdagen betraktelig. 

Med Anita Dental vil du kunne oppnå:  

 • Økt synlighet siden løsningen er webbasert og har et API tilpasset online booking 
 • Flere konverteringer takket være lojalitetsprogrammer og kampanjekoder 
 • Effektivisering av klinikken ettersom manuelt arbeid erstattes av digitale løsninger 
 • Mer tid til pasientene, med automatisk pasientoppringing 
 • Fornøyde pasienter, takket være smart booking og digitale helseskjema 
 • Sømløse betalinger 
 • Økt sikkerhet med fullkryptering 
 • Mulighet for integrasjon med regnskap, røntgen osv.

Unikt journalsystem 

Anita Dental skiller seg ut fra andre journalsystemer fordi løsningen er sky- og webbasert, heller enn serverbasert. Dette gjør at du har tilgang på systemet når og hvor som helst. Du kan enkelt ta pulsen på klinikken og følge opp pasientene, forklarer Ilham. I følge gründeren er journalsystemet deres under stadig utvikling, slik at det dekker klinikkens behov også i fremtiden. Journalsystemet har også en rekke integrasjonsmuligheter, noe som betyr at det kan samkjøres med andre systemer klinikken benytter seg av. Anita Dental har blant annet direkte integrasjon med HELFO og NAV, noe som er både kostnadsbesparende og enkelt for klinikken. Digitale sykemeldinger og HELFO-kravmeldinger kan sendes direkte fra Anita, påpeker hun. 

Forutsigbar prismodell 

Når du skal starte en tannklinikk er det også betryggende med forutsigbarhet. Anita Dental har forutsigbare kostnader. For 790 kroner per behandler/måned, får du tilgang på en mengde funksjoner, som blant annet…:

- Tilkobling til Norsk Helsenetts (NHN) helsenettlinje

- Online booking

- Digitale helseskjema

- Pasientportal (MyAnita.no)

Anita Dental er godkjent som Application Service Provider (ASP)-leverandør hos NHN, og ertilkoblet deres skybaserte løsning. Det betyr at du får tilgang til både journalsystem, Helsenettet og drift i én og samme løsning. Det er også en engangskostnad ved oppstart, på 12 990 kroner. Dette inkluderer tilgang på et digitalt live-kurs.  

Anita Dental gjør det enklere å starte egen tannklinikk 

Planlegger du å etablere din egen tannklinikk? I så fall er et velfungerende journalsystem helt avgjørende. Med Anita Dental kan du få en trygg, oversiktlig og god start, med minst mulig manuelt arbeid. 

Test ut Anita Dental gratis i 14 dager, og få tilgang på funksjoner som fullstendig journalføring og gratis online booking!

Mange drømmer om å starte opp sin egen tannklinikk. Derfor har vi utarbeidet en guide som forklarer deg hvordan du går frem, steg for steg.  Vi ser blant annet nærmere på registreringsprosessen, og viktigheten av et velfungerende journalsystem.

Ofte stilte spørsmål

Vi importerer inn alle pasienter, data fra timeboken, journallinjer og recall.

Onepix, Onepix Cloud, Myray, Visiquick, Vistasoft,
i-Dixel.

Sammen med vår partner PayEx har vi skapt Medipay - en mobil betalingsløsning. Les mer om MediPay her.

Dere kan få Anita Dental på dagen. Dere får en standard pakke som inneholder produkter og priser som vi henter ut fra HELFO gule heftet.

Nei, du trenger kun Buypass smartkort og smartkortleser. Klinikken din trenger virksomhetssertifikat fra buypass i tillegg.

Ja, du får se alle røntgenbilder direkte i Anita journalen. Onepix Cloud og Morita i-Dixel eksporterer røntgenbildene direkte i Anita Dental, men andre systemer trenger at du eksporterer bildene direkte til Anita.Du kan alltid åpne opp røntgensystemet fra Anita Dental og se bildene i røntgensystemet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på vår utvikling og vårt prosjekt.
Takk! Du har nå abonnert på nyhetsbrevet vårt.
Noe gikk galt under innsending av skjemaet. vennligst prøv igjen.